Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna
TRYGG BETALNING MED KLARNA

Integritetspolicy

På Smiling monkey värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd – i enlighet med GDPR. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår vår integritetspolicy och känner dig trygg kring behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. 


  • Introduktion
  • Användning av personuppgifter
  • Insamling av personuppgifter
  • Tillgång och behandling av personuppgifter
  • Rättigheter och medgivande
  • Hantering av personuppgifter
  • Cookies
  • Datainspektionen
  • Frågor om dataskydd


Introduktion

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Smiling Monkey By Sweden AB, org. nr 559153-7997, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.